MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Gips, oren

Gypsum, impure

Materialet avser främst gips som uppstår i samband med rivningsarbete. Spik, skruv, reglar samt ytbehandling och kakelfix som sitter fast på gipset är ok. Gips som uppstår som spill i samband med nyproduktion kan istället sorteras som ren Gips med materialnummer 215769.

rs_215770_gips_oren.png
Färgkod gips

Mineraliskt

215770

Ladda ner materialblad för Gips, oren
215770.pdf

pdf, 38,08 kb

Ja tack gips, oren

Gips

Nej tack gips, oren

Asbest

Vad händer med gips, oren?

Materialet används som konstruktionsmaterial på godkänd behandlingsanläggning efter viss utsortering av orenheter.

Ragn-Sells materialnummer 215770
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej