MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Gips med återvinningsrätt

Gypsum with recovery credit

Materialet avser rena kartongklädda gipsskivor. Alla typer av rivningsrester med beslag, reglar och kakel/klinker skall istället sorteras som Gips, oren med materialnummer 215770. För varje ton Gips med återvinningsrätt som vi samlar in, levererar vi ett ton gips till materialåtervinning.

rs_215778_gips_till_atervinning.png
Färgkod gips

Mineraliskt

215779

Ja tack gips med återvinningsrätt

Gipsskivor

Nej tack gips med återvinningsrätt

Reglar, Isolering, Kakel eller klinker, Asbest

Vad händer med gips med återvinningsrätt?

Den insamlade gipsen hanteras lokalt. Motsvarande mängd gips skickas till materialåtervinning från den anläggning med bäst förutsättningar (kortast transport) där det finns tillgängligt material som annars inte skulle återvinnas. Gipsen som skickas till materialåtervinning blir till nya gipsskivor. Kundens eget material används på bästa sätt lokalt, t.ex. som konstruktionsmaterial på deponi.

Ragn-Sells materialnummer 215779
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja