MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blandförorenad jord, icke farligt avfall

Mixed contaminated soil < HW

Förorenad jord och Schaktmassor förorenade med en eller flera olika föroreningar. Skall vara klassade som Icke Farligt Avfall (IFA).

rs_215603-blandfororenad_jord_ifa.png
rs_mtrl_mineraliska-massor.png

Mineraliskt

215603

Ja tack blandförorenad jord, icke farligt avfall

Jordar och schaktmassor som är klassade som icke farligt avfall

Nej tack blandförorenad jord, icke farligt avfall

Betong, Trä, Asfalt organiskt material, Blöta eller leriga massor.

Vad händer med blandförorenad jord, icke farligt avfall?

Massorna sorteras och behandlas utifrån föroreningssituationen. Vanligtvis deponeras massorna eller så används de efter behandling som konstruktionsmaterial inne på avfallsanläggningar.

Första hjälpen

Ragn-Sells materialnummer 215603
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej