Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall

Contaminated material for testing, Hazardous waste

Förorenad jord och Schaktmassor som är konstaterat eller misstänkt förorenade med en eller flera olika föroreningar.

Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall
Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall
Färgkod Mineraliskt
Färgkategori

Mineraliskt

Materialnummer

215618

Ja tack förorenade massor för provtagning, farligt avfall Ja

Jord och massor som är eller misstänks vara förorenade

Nej tack förorenade massor för provtagning, farligt avfall Nej

Betong, trä, asfalt, organiskt material, Blöta och/eller leriga massor.

Vad händer med förorenade massor för provtagning, farligt avfall?

Massorna provtas och klassas. Därefter tar vi kontakt med beställaren för att diskutera hur massorna ska behandlas. Massorna sorteras och behandlas utifrån föroreningssituationen. Vanligtvis deponeras massorna eller så används de efter behandling som konstruktionsmaterial inne på avfallsanläggningar.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon, Andningsmask (vid damning)

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.

Vid spill på mark

Lägg tillbaka i containern.

Ragn-Sells materialnummer 215618
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.