MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall

Contaminated material for testing, Hazardous waste

Förorenad jord och Schaktmassor som är konstaterat eller misstänkt förorenade med en eller flera olika föroreningar.

rs_215618-fororenade_massor_for_provtagning.png
rs_mtrl_mineraliska-massor.png

Mineraliskt

215618

Ja tack förorenade massor för provtagning, farligt avfall

Jord och massor som är eller misstänks vara förorenade

Nej tack förorenade massor för provtagning, farligt avfall

Betong, trä, asfalt, organiskt material, Blöta och/eller leriga massor

Vad händer med förorenade massor för provtagning, farligt avfall?

Massorna provtas och klassas. Därefter tar vi kontakt med beställaren för att diskutera hur massorna ska behandlas. Massorna sorteras och behandlas utifrån föroreningssituationen. Vanligtvis deponeras massorna eller så används de efter behandling som konstruktionsmaterial inne på avfallsanläggningar.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon, Andningsmask (vid damning)

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.

Vid spill på mark

Lägg tillbaka i containern.

Ragn-Sells materialnummer 215618
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej