MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Fasadtegel till återbruk

Facade bricks for reuse

Fasadtegel från rivning av byggnader och konstruktioner, får innehålla murbruk. Provtagning och analys ska alltid göras innan beslut om återbruk. Kontakta alltid specialist innan arbetet påbörjas.

rs_01_pilar.png
rs_mtrl_mineraliska-massor.png

Mineraliskt

215780

Ja tack fasadtegel till återbruk

Fasadtegelstenar som är godkända genom provtagning och analys. Hela stenar från skonsam rivning, stenarna får innehålla murbruk men inget annat ovidkommande.

Nej tack fasadtegel till återbruk

Får inte innehålla övrigt rivningsmaterial såsom trä, isolering, plast m.m. Övrigt material räknas som föroreningar.

Vad händer med fasadtegel till återbruk?

Transport till godkänd mottagare för ÅTERBRUK.

Ragn-Sells materialnummer 215780
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej