Fasadtegel till återbruk

Facade bricks for reuse

Fasadtegel från rivning av byggnader och konstruktioner, får innehålla murbruk. Provtagning och analys ska alltid göras innan beslut om återbruk. Kontakta alltid specialist innan arbetet påbörjas.

Fasadtegel till återbruk
Fasadtegel till återbruk
Färgkod Mineraliskt
Färgkategori

Mineraliskt

Materialnummer

215780

Ja tack fasadtegel till återbruk Ja

Fasadtegelstenar som är godkända genom provtagning och analys. Hela stenar från skonsam rivning, stenarna får innehålla murbruk men inget annat ovidkommande.

Nej tack fasadtegel till återbruk Nej

Får inte innehålla övrigt rivningsmaterial såsom trä, isolering, plast m.m. Övrigt material räknas som föroreningar.

Vad händer med fasadtegel till återbruk?

Transport till godkänd mottagare för ÅTERBRUK.

Ragn-Sells materialnummer 215780
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.