MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Deponi, utsorterat

Landfill material

Materialet avser blandningar eller sammansatta material som ej går att återvinna eller användas i bränsletillverkning. Fraktionen får maximalt bestå av 10% brännbart material eller organiskt material. Flytande material eller farligt avfall får ej förekomma.

rs_809200_deponi.png
Färgkod övrigt

Deponi

809200

Ladda ner materialblad för Deponi, utsorterat
809200.pdf

pdf, 53,11 kb

Ja tack deponi, utsorterat

Mineralull, Stenull, Planglas, Stenullriven, PVC, Murbruk, Sten, Tegel

Nej tack deponi, utsorterat

Farligt Avfall, Papper, Gips, Trä, Plast (ej PVC), Flytande material

Vad händer med deponi, utsorterat?

Korrekt och lagenlig deponering på godkänd Ragn-Sells anläggning.

Ragn-Sells materialnummer 809200
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej