MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Deponi (Bygg)

Landfill material (Construction)

Materialet avser blandningar eller sammansatta material som ej går att återvinna eller användas i bränsletillverkning.

rs_809200_deponi.png
Färgkod övrigt

Deponi

Ja tack deponi (bygg)

Sammansatta icke brännbara material som är omöjliga att separera.

Vad händer med deponi (bygg)?

Korrekt och lagenlig deponering på godkänd Ragn-Sells anläggning.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej