MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blästersand, emb

Blasting sand, packed

Materialet avser sand från blästring i emballage.

rs_215793_blastersand_emb.png
Färgkod mineraliskt

Mineraliskt

215793

Ja tack blästersand, emb

Sand från blästring i emballage som ej innehåller tungmetaller.

Nej tack blästersand, emb

Sand från blästring av tungmetallhaltig färg. Analys kan behövas för undersökning av tungmetall.

Vad händer med blästersand, emb?

Förbehandlas och deponeras.

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 215793
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ