MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blåbetong

Blue concrete

Blåbetong är en sorts lättbetong som känns igen genom sin blågrå/blå färg. Blåbetong består av alunskiffer innehållande uran som avger gammastrålning och radon.

rs_215777-blabetong.png
Färgkod mineraliskt

Mineraliskt

215777

Ja tack blåbetong

Blå betong

Nej tack blåbetong

Farligt avfall

Vad händer med blåbetong?

Materialet används som konstruktionsmaterial på Ragn-Sells egna anläggningar för att bygga vägar mm. Alternativa lokala avsättningar kan förekomma.

Ragn-Sells materialnummer 215777
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej