MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Betong oarmerad

Non-reinforced concrete

Materialet avser ren betong utan armering. Betongblock från rivning av konstruktioner samt rester från tillverkning av betong. Max storlek 600 mm.

rs_215762_betong_oarmerad.png
Färgkod betong

Mineraliskt

215762

Ladda ner materialblad för Betong oarmerad
215762.pdf

pdf, 39,29 kb

Ja tack betong oarmerad

Betong

Nej tack betong oarmerad

Armering

Vad händer med betong oarmerad?

Materialet används som konstruktionsmaterial på Ragn-Sells egna anläggningar för att bygga vägar mm. Alternativa lokala avsättningar kan förekomma.

Ragn-Sells materialnummer 215762
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja