MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Betong armerad

Steel reinforced concrete

Materialet avser betong. Betongblock från rivning av konstruktioner samt rester från tillverkning av betong. Max storlek 600 mm.

rs_215760_betong_armerad.png
Färgkod betong

Mineraliskt

215760

Ladda ner materialblad för Betong armerad
215760.pdf

pdf, 39,58 kb

Ja tack betong armerad

Armerad betong, Oarmerad betong

Vad händer med betong armerad?

Materialet används som konstruktionsmaterial på Ragn-Sells egna anläggningar för att bygga vägar mm. Alternativa lokala avsättningar kan förekomma.

Ragn-Sells materialnummer 215760
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja