Betong armerad

Steel reinforced concrete

Materialet avser betong. Betongblock från rivning av konstruktioner samt rester från tillverkning av betong. Max storlek 600 mm.

Betong armerad
Betong armerad
Färgkod Mineraliskt
Färgkategori

Mineraliskt

Materialnummer

215760

Ja tack betong armerad Ja

Armerad betong, Oarmerad betong

Vad händer med betong armerad?

Materialet används som konstruktionsmaterial på Ragn-Sells egna anläggningar för att bygga vägar mm. Alternativa lokala avsättningar kan förekomma.

Ragn-Sells materialnummer 215760
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.