MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Hygien- och kosmetikaprodukter

Hygiene and cosmetics products

Hygien och kosmetika produkter för utvärtes bruk undantaget farligt avfall.

rs_433823_hygien-kosmetika.png
Färgkod farligt avfall

Kemikalierester

433823

Ladda ner materialblad för Hygien- och kosmetikaprodukter
433823.pdf

pdf, 39,20 kb

Ja tack hygien- och kosmetikaprodukter

Hudkräm, smink, tvål, parfym, tandkräm, deodoranter

Nej tack hygien- och kosmetikaprodukter

Sprayer, aerosoler, läkemedel, hårfärg

Vad händer med hygien- och kosmetikaprodukter?

Materialet går till energiutvinning.

Ragn-Sells materialnummer 433823
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej