MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Hushållsavfall, med organiskt

Municipal, household waste

Materialet avser det avfall som blir över då man sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar i hushållet. Detta avfall hanteras av respektive kommun där avfallet uppstår. Beroende på kommunens miljöplan kan hushållsavfallet vara mer eller mindre utsorterat i biologiskt- samt övrigt, brännbart avfall.

rs_701903_hushallsavfall_organiskt.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

701903

Ladda ner materialblad för Hushållsavfall, med organiskt
701903.pdf

pdf, 92,14 kb

Ja tack hushållsavfall, med organiskt

Matrester, Stearinljus, Textilier, Blommor, Blöjor, Tobak, Disktrasor

Nej tack hushållsavfall, med organiskt

Elavfall, Farligt Avfall

Vad händer med hushållsavfall, med organiskt?

Materialet behandlas i enlighet med den kommunala avfallsplanen. Den mest frekvent utnyttjade metoden är att skicka materialet till värmeverk för energiutvinning. Utsorterat matavfall går till biogasproduktion.

Ragn-Sells materialnummer 701903
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej