MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Hushållsavfall, ej organiskt

Inorganic household waste

Materialet avser det avfall som blir över då man sorterat ut matavfall, farligt avfall och elavfall i hushållet. Materialet består av en en brännbar fraktion som plast, papper och trä. Ofta förekommer denna fraktion i hushåll med ett system där matavfallet separeras i pappers- eller plastpåse.

rs_701902_hushallsavfall.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

701902

Ladda ner materialblad för Hushållsavfall, ej organiskt
701902.pdf

pdf, 45,94 kb

Ja tack hushållsavfall, ej organiskt

Stearinljus, Textilier, Blöjor, Tobak, Disktrasor, Diskborstar, Ätpinnar, Plast, Papper, Trä

Nej tack hushållsavfall, ej organiskt

Organiskt hushållsavfall, Matavfall, Elavfall, Farligt Avfall, Blomjord, Krukväxter

Vad händer med hushållsavfall, ej organiskt?

Materialet samlas in och går till energiutvinning.

Ragn-Sells materialnummer 701902
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej