MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart, fint utan plast och trä

Combustible waste - small, without plastic and wood

Brännbart fint utan plast och trä, är ett avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Exempelvis material som sammanfogats av flera olika brännbara material vid konstruktion, till exempel kompositmaterial av plast och trä, eller tomma brukssäckar. Materialet omfattar brännbart avfall med föremål/delfraktioner som understiger måtten; 0,5m x 0,5m x 1m, samt massiva material som understiger 0,2m x 0,2m x 0,5m.

rs_701977_brannbart-byggavfall_fint.png
Färgkod brännbart byggavfall

Bränslen

701977

Ja tack brännbart, fint utan plast och trä

Brännbara material som ej går att återvinna

Nej tack brännbart, fint utan plast och trä

Farligt Avfall, El Avfall, Metall eller dammande material

Vad händer med brännbart, fint utan plast och trä?

Brännbart avfall eftersorteras på någon av Ragn-Sells anläggningar. Utsorterat avfall går antingen till återvinning eller transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Ragn-Sells materialnummer 701977
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
EWC kod 170904
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej