MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart avfall, grovt

Combustible Waste - large

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade. Materialet omfattar brännbart avfall med föremål/delfraktioner som överstiger måtten 0,5m x 0,5m x 1m (vissa lokala skillnader kan finnas) samt massiva material som överstiger måtten 0,2m x 0,2m x 0,5m.

rs_701908_brannbart-avfall_grovt.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

701908

Ja tack brännbart avfall, grovt

Större föremål; Pallar, Möbler, Rör, Träskivor. Större massiva material; Trä, Gummi, Plast

Nej tack brännbart avfall, grovt

Mindre föremål/ämnen. Tryckimpregnerat, Gips, Metaller, Tegel, Matavfall, Elavfall, Farligt Avfall

Vad händer med brännbart avfall, grovt?

Brännbart avfall eftersorteras på någon av Ragn-Sells anläggningar. Utsorterat avfall går antingen till återvinning eller transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Ragn-Sells materialnummer 701908
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
EWC kod 150203, 170904, 191210, 200301, 200199, 200399
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej