MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart avfall, fint

Combustible Waste - small

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialet omfattar brännbart avfall med föremål/delfraktioner som understiger måtten 0,5m x 0,5m x 1m (vissa lokala skillnader kan finnas) samt massiva material som understiger måtten 0,2m x 0,2m x 0,5m.

rs_701907_brannbart-avfall_fint.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

701907

Ja tack brännbart avfall, fint

Mindre föremål; Papperskorgsavfall, Kartong, Förorenad plast Mindre massiva material; Trä, Plast, Gummi

Nej tack brännbart avfall, fint

Större föremål/material. Möbler, Pallar, Elavfall, Metaller, Sten, Dammande material, Matavfall, Farligt Avfall

Vad händer med brännbart avfall, fint?

Brännbart avfall transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Ragn-Sells materialnummer 701907
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
EWC kod 150203, 170904, 191210, 200301, 200199, 200399
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej