MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blandat avfall

Mixed waste

Materialet avser en blandad fraktion som inte sorterats ut vid källan på grund av t.ex. avsaknad av möjlighet att källsortera. Blandat avfall får innehålla Brännbart avfall, Deponi, Skrot & Metall, Schaktmassor.

rs_809450_blandat_avfall.png
Färgkod blandat avfall

Övriga

809450

Ja tack blandat avfall

Mineralull, Metall, Papper, Plast, Trä, Glas, Sten, Tegel, Grus, PVC

Nej tack blandat avfall

Farligt avfall, Tryckimpregnerat trä, Elavfall, Komposterbart avfall, Däck

Vad händer med blandat avfall?

Materialet samlas in, sorteras och transporteras sedan till materialåtervinning, energiutvinning eller slutförvaras på en säker deponi.

Ragn-Sells materialnummer 809450
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej