MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blandat och brännbart

Ragn-Sells samlar in och bearbetar brännbart avfall, i huvudsak från kommuner (hushåll), industrier och byggarbetsplatser. Vi ser till att det brännbara avfallet behandlas och återvinns på ett miljöriktigt sätt på någon av våra anläggningar.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.