MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Vegetabiliskt avfall paketerat, flytande

Fruits & vegetables, packaged, liquid

Materialet avser flytande vegetabiliska produkter med plast- och pappersförpackning. Till exempel livsmedelsavfall som kasserats pga exempelvis passerat bäst-före-datum samt matavfall från restauranger eller kök. Fast material och material av animaliskt ursprung (ABP) får ej förekomma. Om vegetabiliskt avfall blandas med animaliskt avfall ska materialet klassas som ABP.

rs_601671_vegetabiliskt_paketerat_flytande.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601671

Ja tack vegetabiliskt avfall paketerat, flytande

Juice, Saft, Soppor med eller utan förpackning

Nej tack vegetabiliskt avfall paketerat, flytande

Fast vegetabiliskt avfall, Animaliska biprodukter (Kött, Mejeri, Fisk, Ägg), Glasförpackning, Metallförpackning

Vad händer med vegetabiliskt avfall paketerat, flytande?

Materialet går till bearbetning, kompost eller rötning.

Ragn-Sells materialnummer 601671
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja