MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Vegetabiliskt avfall opaketerat, fast

Fruits & vegetables, unpackaged, solid

Materialet avser fasta vegetabiliska produkter utan förpackning. Till exempel livsmedelsavfall som kasserats pga exempelvis passerat bäst-före-datum samt matavfall från restauranger eller kök. Flytande material eller material av animaliskt ursprung (ABP) får ej förekomma. Om vegetabiliskt avfall blandas med animaliskt avfall ska materialet klassas som ABP.

rs_601668_vegetabiliskt_opaketerat_fast.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601668

Ladda ner materialblad för Vegetabiliskt avfall opaketerat, fast
601668.pdf

pdf, 45,65 kb

Ja tack vegetabiliskt avfall opaketerat, fast

Frukt och grönt utan förpackning

Nej tack vegetabiliskt avfall opaketerat, fast

Flytande vegetabiliskt avfall, Animaliska biprodukter (Kött, Mejeri, Fisk, Ägg), Förpackningar, Riskmaterial

Vad händer med vegetabiliskt avfall opaketerat, fast?

Materialet går till bearbetning, kompost eller rötning.

Ragn-Sells materialnummer 601668
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej