MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Sjukhus- och laboratorieavfall

Hospital and laboratory waste

Sjukhusavfall, veterinäravfall och laboratorieavfall, som inte är smittförande.

rs_01_pilar.png
Färgkod läkemedelsavfall

Riskavfall och läkemedel

617612

Ja tack sjukhus- och laboratorieavfall

Bandage, Gips, Linne, Engångskläder, Blöjor. Oanvänt stickande skärande material förpackat i skyddande innerförpackning.

Nej tack sjukhus- och laboratorieavfall

Smittförande material (använda kanyler som varit i kontakt med kroppsvätska betraktas som smittförande), Vävnad, Organ, ABP (Animaliska biprodukter), Biologiskt.

Vad händer med sjukhus- och laboratorieavfall?

Avfallets samlas in och går till förbränning i godkänd anläggning.

Skyddsutrustning

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl.

Ragn-Sells materialnummer 617612
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej