MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Park- och trädgårdsavfall

Park and garden waste

Materialet avser ris, grenar, krukväxter, växtdelar, mindre mängder jord, ogräs och blommor. I denna fraktion får även förekomma rens från ogräsrensning i sjöar och vattendrag. I detta material får ej läggas animaliskt avfall.

rs_601820_park-och_tradgardsavfall.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601820

Ja tack park- och trädgårdsavfall

Grenar, Ris, Blommor, Ogräs, Löv, Kvistar

Nej tack park- och trädgårdsavfall

Animaliskt, Farligt avfall, Däck, Elektronik, Vitvaror, Ljuskällor, Grus

Vad händer med park- och trädgårdsavfall?

Materialet samlas in, sorteras och går till kompostering, bränsleframställning och energiutvinning

Ragn-Sells materialnummer 601820
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej