Park- och trädgårdsavfall

Park and garden waste

Materialet avser ris, grenar, krukväxter, växtdelar, mindre mängder jord, ogräs och blommor. I denna fraktion får även förekomma rens från ogräsrensning i sjöar och vattendrag. I detta material får ej läggas animaliskt avfall.

Park- och trädgårdsavfall
Park- och trädgårdsavfall
Färgkod Park- och trädgårdsavfall
Färgkategori

Biologiskt

Materialnummer

601820

Ja tack park- och trädgårdsavfall Ja

Grenar, Ris, Blommor, Ogräs, Löv, Kvistar

Nej tack park- och trädgårdsavfall Nej

Animaliskt, Farligt avfall, Däck, Elektronik, Vitvaror, Ljuskällor, Grus

Vad händer med park- och trädgårdsavfall?

Materialet samlas in, sorteras och går till kompostering, bränsleframställning och energiutvinning.

Ragn-Sells materialnummer 601820
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.