MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Paketerat i plast, flytande

Packed in plastic, liquid

Materialet omfattar allt paketerat i plast och opaketerat flytande material av animaliskt ursprung, även produkter som innehåller något animaliskt. Inbegriper mjölk och buljong samt blod. Kategori 3-material är främst produktionsspill, färdiga produkter som kasserats samt matavfall från kök. Handelsdokument ska upprättas av kunden/avfallsproducenten. Vid osäkerhet - kontakta Ragn-Sells.

rs_601676_abp_kat3_plast_flytande.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601676

Ladda ner materialblad för Paketerat i plast, flytande
601676.pdf

pdf, 45,90 kb

Ja tack paketerat i plast, flytande

Flytande Livsmedelsavfall av animaliskt ursprung från kök eller handel avsett som människoföda med eller utan plastförpackningar (mjölk, buljong, soppor typ fisk eller gulaschsoppa)

Nej tack paketerat i plast, flytande

Fast material, Glasförpackning (hänv. till mtrl 601680), Metallförpackning (hänv. till mtrl 601678), Pappersförpackning (hänv. till mtrl 601674), Smittat eller riskmaterial (hänv. till mtrl 617614), Matavfall internationell trafik (dvs utanför EU samt Schweiz och Norge - hänv. material 617613)

Vad händer med paketerat i plast, flytande?

Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering. Mottagande anläggning ska vara godkänd eller registrerad för ABP. Animaliska biprodukter faller under EU lagstiftningen (ABP-förordningen EU 1069/2009 142/2011).

Ragn-Sells materialnummer 601676
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja