MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Paketerat i plast, fast

Packed in plastic bag, solid

Materialet omfattar allt paketerat i plast och opaketerat fast material av animaliskt ursprung, även produkter som innehåller något animaliskt. Inbegriper även smör och fisk samt äggprodukter. Kategori 3-material är främst produktionsspill, färdiga produkter som kasserats samt matavfall från kök. Handelsdokument ska upprättas av kunden/avfallsproducenten. Vid osäkerhet - kontakta Ragn-Sells.

rs_601675_abp_kat3_plast_fast.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601675

Ja tack paketerat i plast, fast

Fast Livsmedelsavfall av animaliskt ursprung från kök eller handel avsett som människoföda med eller utan plastförpackningar (burkskinka, bacon, köttfärs, korv, fläskkotletter), Fisk Mejeriprodukter, Ägg, Djurfoder

Nej tack paketerat i plast, fast

Flytande material, Glasförpackning (hänv. till mtrl 601679), Metallförpackning (hänv. till mtrl 601677), Pappersförpackning (hänv. till mtrl 601673), Smittat eller riskmaterial (hänv. till mtrl 617614), Matavfall internationell trafik (dvs utanför EU samt Schweiz och Norge - hänv. material 617613)

Vad händer med paketerat i plast, fast?

Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering. Mottagande anläggning ska vara godkänd eller registrerad för ABP. Animaliska biprodukter faller under EU lagstiftningen (ABP-förordningen EU 1069/2009 142/2011).

Ragn-Sells materialnummer 601675
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja