Paketerat i metall, fast

Packed in metal, solid

Materialet omfattar allt paketerat i metall och opaketerat fast material av animaliskt ursprung, även produkter som innehåller något animaliskt. Inbegriper även smör och fisk samt äggprodukter. Kategori 3-material är främst produktionsspill, färdiga produkter som kasserats samt matavfall från kök. Handelsdokument ska upprättas av kunden/avfallsproducenten. Vid osäkerhet - kontakta Ragn-Sells.

Paketerat i metall, fast
Paketerat i metall, fast
Färgkod Paketerat i metall, fast
Färgkategori

Biologiskt

Materialnummer

601677

Ja tack paketerat i metall, fast Ja

Fast Livsmedelsavfall av animaliskt ursprung från kök eller handel avsett som människoföda med eller utan metallförpackningar (burkskinka, bacon, köttfärs, korv, fläskkotletter), Fisk Mejeriprodukter, Ägg, Djurfoder

Nej tack paketerat i metall, fast Nej

Flytande material, Glasförpackning (hänv. till mtrl 601679), Pappersförpackning (hänv. till mtrl 601673), Plastförpackning (hänv. till mtrl 601675), Smittat eller riskmaterial (hänv. till mtrl 617614), Matavfall internationell trafik (dvs utanför EU samt Schweiz och Norge - hänv. material 617613)

Vad händer med paketerat i metall, fast?

Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering. Mottagande anläggning ska vara godkänd eller registrerad för ABP. Animaliska biprodukter faller under EU lagstiftningen (ABP-förordningen EU 1069/2009 142/2011).

Ragn-Sells materialnummer 601677
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.