Paketerat, fast

Packed, solid

Materialet omfattar allt paketerat fast material av animaliskt ursprung, även produkter som innehåller något animaliskt. Inbegriper även smör och fisk samt äggprodukter. Kategori 3 material är främst produktionsspill, färdiga produkter som kasserats samt ej tillagat matavfall från kök. Handelsdokument upprättas av producenten. Vid osäkerhet – kontakta Ragn-Sells.

Paketerat, fast
Paketerat, fast
Färgkod Paketerat, fast
Färgkategori

Biologiskt

Materialnummer

601664

Ja tack paketerat, fast Ja

Kött, Fisk, Skaldjur, Fågel, Ägg, Mejeriprodukter, Djurfoder

Nej tack paketerat, fast Nej

Specificerat riskmaterial (SRM) enligt Jordbruksverkets definition

Vad händer med paketerat, fast?

Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering. Hantering sker enligt ABP-lagstiftningen. Material, från kök som går till förbränning hanteras dock enligt avfallslagstiftningen. Animaliska biprodukter faller under EU lagstiftningen, i Sverige Jordbruksverket (ABP-förordningen EU 142/2011)

Ragn-Sells materialnummer 601664
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.