MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Opaketerat, fast

Unpacked, solid

Materialet avser allt opaketerat fast material av animaliskt ursprung, även produkter som innehåller något animaliskt. Inbegriper även smör och fisk samt ägg. Kategori 3 material är främst produktionsspill, färdiga produkter, som kasserats samt ej tillagat matavfall från kök. Plast, frigolit, metall eller annat förpackningsmaterial får ej förekomma. Handelsdokument skall upprättas av producenten. Vid osäkerhet kontakta Ragn-Sells.

rs_601662_opaketerat_fast.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601662

Ja tack opaketerat, fast

Kött, Fisk, Skaldjur, Fågel, Ägg, Mejeriprodukter, Djurfoder

Nej tack opaketerat, fast

Förpackningar, Specificerat riskmaterial (SRM) enligt Jordbruksverkets definition

Vad händer med opaketerat, fast?

Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering. Hantering sker enligt ABP-lagstiftningen. Material, från kök som går till förbränning hanteras dock enligt avfallslagstiftningen. Animaliska biprodukter faller under EU lagstiftningen, i Sverige Jordbruksverket (ABP-förordningen EU 142/2011)

Ragn-Sells materialnummer 601662
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja