MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Matavfall från hushåll, i plastpåse

Food waste, plastic bag

Materialet avser köksavfall som rester av kött, fisk, skaldjur, ris, potatis, pasta, bröd, äggskal, grönsaker, frukt, teblad, tepåse, kaffesump och filter. Metaller, plaster, textilier, snus, cigaretter, aska, kattsand, damm, dammsugarpåsar, blöjor, bindor, Vinkorkar, kapsyler, glasspinnar, ätpinnar, stearinljus, blomjord, krukväxter får ej förekomma.

rs_601667_matavfall_plastpase.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601667

Ja tack matavfall från hushåll, i plastpåse

Kött, Fisk, Skaldjur, Potatis, Bröd, Äggskal, Kaffesump, Filter

Nej tack matavfall från hushåll, i plastpåse

Metaller, Plaster, Textilier, Snus, Cigaretter, Aska, Dammsugarpåsar, Blöjor, Vinkorkar, Krukväxter

Vad händer med matavfall från hushåll, i plastpåse?

Materialet behandlas i enlighet med den kommunala avfallsplanen. Den mest frekvent utnyttjade metoden är att skicka materialet till värmeverk för energiutvinning. Utsorterat matavfall går till biogasproduktion.

Ragn-Sells materialnummer 601667
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej