MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Matavfall från hushåll, i papperspåse

Food waste, paper bag

Materialet avser köksavfall såsom rester av kött, fisk, skaldjur, ris, potatis, pasta, bröd, äggskal, grönsaker, frukt, teblad, tepåse, kaffesump och filter. Metaller, plaster, textilier, snus, cigaretter, aska, kattsand, damm, dammsugarpåsar, blöjor, bindor, vinkorkar, kapsyler, glasspinnar, ätpinnar, stearinljus, blomjord, krukväxter får ej förekomma.

rs_601672_matavfall_papperspase.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601672

Ja tack matavfall från hushåll, i papperspåse

Kött, Fisk, Skaldjur, Potatis, Bröd, Äggskal, Kaffesump, Filter

Nej tack matavfall från hushåll, i papperspåse

Metaller, Plaster, Textilier, Snus, Cigaretter, Aska, Dammsugarpåsar, Blöjor, Vinkorkar, Krukväxter

Vad händer med matavfall från hushåll, i papperspåse?

Materialet behandlas i enlighet med den kommunala avfallsplanen. Den mest frekvent utnyttjade metoden är att skicka materialet till värmeverk för energiutvinning. Utsorterat matavfall går till biogasproduktion.

Ragn-Sells materialnummer 601672
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej