MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Industrislam, animaliskt

Industrial sludge, animalistic material

Materialet omfattar allt animaliskt slam, även produkter som innehåller något animaliskt. Inbegriper även mejeriprodukter, buljong och blod. Kategori 3 material är främst produktionsspill, färdiga produkter som kasserats samt ej tillagat matavfall från kök. Handelsdokument skall upprättas av producenten. Vid osäkerhet– kontakta Ragn-Sells.

rs_601879_industrislam_animaliskt.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601879

Ja tack industrislam, animaliskt

Slam från animaliskt produktionsspill, Glass, Blod, Mejeriprodukter, Buljong

Nej tack industrislam, animaliskt

Förpackningar, Specificerat riskmaterial (SRM) enligt Jordbruksverkets definition

Vad händer med industrislam, animaliskt?

Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering. Hantering sker enligt ABP-lagstiftningen. Material, från kök som går till förbränning hanteras dock enligt avfallslagstiftningen. Animaliska biprodukter faller under EU lagstiftningen, i Sverige Jordbruksverket (ABP-förordningen EU 142/2011)

Ragn-Sells materialnummer 601879
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja