MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Fett från fettavskiljare

Sludge, grease separators

Materialet omfattar opaketerat flytande material av animaliskt ursprung från fettavskiljare i restaurang och storkök. I detta material får ej förekomma fett från fettavskiljare som är i kontakt med kommunalt avlopp. Handelsdokument skall upprättas av producenten. Vid osäkerhet kontakta Ragn-Sells.

rs_522901_fettavskiljare.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

522901

Ladda ner materialblad för Fett från fettavskiljare
522901.pdf

pdf, 124,16 kb

Ja tack fett från fettavskiljare

Flytande fetter

Nej tack fett från fettavskiljare

Förpackningar, Specificerat riskmaterial (SRM) enligt Jordbruksverkets definition

Vad händer med fett från fettavskiljare?

Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering. Hantering sker enligt ABP-lagstiftningen. Material från kök som går till förbränning hanteras dock enligt avfallslagstiftningen. Animaliska biprodukter faller under EU lagstiftningen, i Sverige Jordbruksverket (ABP-förordningen EU 142/2011)

Ragn-Sells materialnummer 522901
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja