MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Använd frityrfett, matolja

Used butter, grease & cooking oil

Materialet omfattar allt använda frityrfett, stekfett osv från kök eller handel, avsett som människoföda utan förpackningar kvar i fat, IBC eller liknande. I detta material får ej förekomma någon form av förpackningar eller utklassade djurdelar, dvs. material som kan smitta människor eller djur. Vid osäkerhet– kontakta Ragn-Sells.

rs_601666_frityrfett.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601666

Ja tack använd frityrfett, matolja

Använda frityrfetter, Stekfetter, Matolja

Nej tack använd frityrfett, matolja

Oanvända frityrfetter, Förpackningar, Djurdelar, Material som kan smitta människor eller djur

Vad händer med använd frityrfett, matolja?

Materialet går till rötning eller energiåtervinning.

Ragn-Sells materialnummer 601666
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej