MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Vegetabiliskt avfall paketerat, fast

Fruits & vegetables, packaged, solid

Materialet avser fasta vegetabiliska produkter pappers- eller plastförpackning. Till exempel livsmedelsavfall som kasserats pga exempelvis passerat bäst-före-datum samt matavfall från restauranger eller kök. Flytande material och material av animaliskt ursprung (ABP) får ej förekomma. Om vegetabiliskt avfall blandas med animaliskt avfall ska materialet klassas som ABP.

rs_601670_vegetabiliskt_paketerat_fast.png
Färgkod animaliska biprodukter

Biologiskt

601670

Ladda ner materialblad för Vegetabiliskt avfall paketerat, fast
601670.pdf

pdf, 45,78 kb

Ja tack vegetabiliskt avfall paketerat, fast

Frukt och grönt med eller utan pappers eller plast förpackning

Nej tack vegetabiliskt avfall paketerat, fast

Juice, Saft, Animaliska biprodukter (Kött, Mejeri, Fisk, Ägg), Glasförpackning, Metallförpackning

Vad händer med vegetabiliskt avfall paketerat, fast?

Materialet går till bearbetning, kompost eller rötning.

Ragn-Sells materialnummer 601670
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja