Material- och sorteringsguide

Biologiskt avfall

Till biologiskt avfall hör matavfall, före detta livsmedel och annat som varit ätbart. Avfall från trädgårdar och parker hör också hit, liksom gödsel och avfallsslam. 

Ragn-Sells erbjuder även avloppsslam godkänt att använda som växtnäring på åkermark. Därmed kan vi återföra ämnen till kretsloppet på ett miljönyttigt sätt.

Samt att vi erbjuder flera kund- och miljöanpassad lösningar för avfallshantering och återvinning av matavfall samt avfall från livsmedelsindustrin.

Alla avfall som tillhör kategorin Biologiskt finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda  sökrutan här ovanför.