MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Biologiskt avfall

Till biologiskt avfall hör matavfall, före detta livsmedel och annat som varit ätbart. Avfall från trädgårdar och parker hör också hit, liksom gödsel och avfallsslam. 

Ragn-Sells erbjuder även avloppsslam godkänt att använda som växtnäring på åkermark. Därmed kan vi återföra ämnen till kretsloppet på ett miljönyttigt sätt.

Samt att vi erbjuder flera kund- och miljöanpassad lösningar för avfallshantering och återvinning av matavfall samt avfall från livsmedelsindustrin.

Alla avfall som tillhör kategorin Biologiskt finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda  sökrutan här ovanför.