MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Tryckimpregnerat trä, tungmetaller

Compreg

Materialet avser trä som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen och klassificeras som farligt avfall. Slipers, trallvirke och trä impregnerat med CCA (krom, koppar eller arsenik) får ingå. Spikar, beslag och andra detaljer av metall skall avlägsnas. Materialet får ej vara förorenat av betong, isolering, gips eller andra typer av konstruktionsrester.

rs_718651_tryckimpregnerat.png
Färgkod trä tryckimpregnerat

Trä

718651

Ladda ner materialblad för Tryckimpregnerat trä, tungmetaller
718651.pdf

pdf, 53,29 kb

Ja tack tryckimpregnerat trä, tungmetaller

Tryckimpregnerat

Nej tack tryckimpregnerat trä, tungmetaller

Snickerier, Pallkragar, Lister

Vad händer med tryckimpregnerat trä, tungmetaller?

Materialet samlas in, krossas och levereras till förbränningsanläggning med tillstånd att elda tryckimpregnerat trä. Anläggningen har rökgasrening för farligt avfall.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)
Handskydd: Butylgummi

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp spill med lämplig utrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 718651
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja