MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Tryckimpregnerat trä, icke farligt avfall

Pressure-treated wood non-hazardous waste

Materialet avser tryckimpregnerat trä klass NTR AB (ovan mark) impregnerat med vätskor, t.ex. de kopparbaserade nya medlen, som ej klassas som FA. Tryckimpregnerat trä omfattar; spill av impregnerat virke som uppkommer vid tillverkning av tryckimpregnerat trä, spill av impregnerat virke som uppkommer vid nybyggnationer där tryckimpregnerat trä används, gammalt rivningsvirke som innehåller impregnerat trä.

rs_718652_tryckimpregnerat.png
Färgkod trä tryckimpregnerat

Trä

718652

Ladda ner materialblad för Tryckimpregnerat trä, icke farligt avfall
718652.pdf

pdf, 52,34 kb

Ja tack tryckimpregnerat trä, icke farligt avfall

Spill eller produktavfall med träskyddsmedel i klass AB

Nej tack tryckimpregnerat trä, icke farligt avfall

Tryckimpregnerade träsorter, Kreosotimpregnerat trä (materialkod 718650), CCA-impregnerat trä (impregnerat med tunga metaller, materialkod 718651)

Vad händer med tryckimpregnerat trä, icke farligt avfall?

Energiåtervinning.

Ragn-Sells materialnummer 718652
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja