MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Träavfall obehandlat, omålat

Wood waste, untreated

Materialet avser rent, omålat trä. Spikar och beslag får förekomma. Materialet skall vara rent från betongspill, gips och isoleringsmaterial.

rs_718682_traavfall_obehandlat.png
Färgkod trä

Trä

718682

Ja tack träavfall obehandlat, omålat

Snickerier, Pallkragar, Lister, Plankor

Nej tack träavfall obehandlat, omålat

Tryckimpregnerat trä, Gips, Behandlat och målat trä, Isolering, Betongspill

Vad händer med träavfall obehandlat, omålat?

Träavfallet flisas. Spikar och beslag sorteras ut med hjälp av magnet och materialåtervinns. Träflisen går till energiutvinning.

Ragn-Sells materialnummer 718682
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej