MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Träavfall behandlat

Wood waste, treated

Materialet avser alla typer av målat, lackat och behandlat trä. Spikar och beslag får förekomma. Betongspill, gips och isoleringsmaterial får ej förekomma.

rs_718681_traavfall_behandlat.png
Färgkod trä

Trä

718681

Ja tack träavfall behandlat

Behandlat och målat trä, Snickerier, Pallar, Lister, Plankor, Masonit, Spånskivor

Nej tack träavfall behandlat

Tryckimpregnerat (CCA), Gips, Isolering, Betongspill

Vad händer med träavfall behandlat?

Träavfallet flisas, spikar och beslag sorteras ut med hjälp av magnet och materialåtervinns. Träflisen transporteras till förbränningspanna för energiproduktion. Förbränningsanläggningen har tillstånd samt rökgasrening för ämnen i målarfärg och limrester.

Ragn-Sells materialnummer 718681
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej