MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lastpall Helpall/EUR pall (1200x800mm)

EPAL-pallet (1200x800mm)

Materialet omfattar alla ofärgade lastpallar av trä i EUR-format 1200x800mm. Även engångspall och trasiga pallar ingår.

rs_718551_lastpall_helpall-eur-pall.png
Färgkod trä

Trä

718551

Ladda ner materialblad för Lastpall Helpall/EUR pall (1200x800mm)
718551.pdf

pdf, 39,80 kb

Ja tack lastpall helpall/eur pall (1200x800mm)

EUR-pallar, Byggpallar, Engångspallar i helformat

Nej tack lastpall helpall/eur pall (1200x800mm)

Färgade pallar, Pallar av annat format, Pallar av annat material än trä

Vad händer med lastpall helpall/eur pall (1200x800mm)?

Pallarna samlastas och skickas till rikstäckande retursystem för återanvändning. Trasiga pallar repareras om tillämpligt.

Ragn-Sells materialnummer 718551
Farligt avfall Nej
ADR/Farligt gods NEJ