MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lastpall Halvpall (600x800mm)

EPAL 6 half pallet

Materialet omfattar alla ofärgade lastpallar av trä i halvformat, det vill säga 600x800 mm. Även engångspall av halvformat och trasig pall ingår.

rs_718555_lastpall_halvpall.png
Färgkod trä

Trä

718555

Ladda ner materialblad för Lastpall Halvpall (600x800mm)
718555.pdf

pdf, 38,65 kb

Ja tack lastpall halvpall (600x800mm)

Halvpall

Nej tack lastpall halvpall (600x800mm)

Färgade pallar, Pallar av annat format, Pallar av annat material än trä

Vad händer med lastpall halvpall (600x800mm)?

Pallarna samlastas och skickas till rikstäckande retursystem för återanvändning. Trasiga pallar repareras om tillämpligt.

Ragn-Sells materialnummer 718555
Farligt avfall Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja