Vad händer med avfallet vi kör till Ragn-Sells?

Det beror på vilken typ av avfall det rör sig om. Vi återvinner de flesta typer av avfall. En del går till förbränning och en liten del läggs på deponi.

Läs mer om våra behandlingsprocesser och hur vi omvandlar avfall till ny resurs.