Jag har fått en faktura med en avgift för felsorterat material. Varför då?

Det beror på att vi hittat material i din behållare som inte överensstämmer med det som angavs vid beställningen. Det leder i sin tur till att vår hantering av avfallet förändras och extra avgifter kan tillkomma.