Vad händer om jag slänger/lastar i för mycket?

Om en container överlastas kan vi tyvärr inte hämta den. Det innebär också extra kostnader att tömma ur den så pass mycket att den blir flyttbar. När du beställer en container ska du få instruktioner om hur mycket du får lasta i den.  Läs mer om hur mycket som får lastas i containern i vår nätbutik