När kommer ni och tömmer?

Logga in i din Kundportal och klicka på fliken Händelser. Där kan du välja det uppdragsställe (verksamhetens adress) du är intresserad av och se händelser som Kommande, Utförda, Avvikelser under respektive flik.

Har du ingen Kundportal? Kontakta Kundservice på 0771-888888 eller aktivera den med hjälp av en faktura (du behöver uppge fakturanummer) via https://portal.ragnsellsgroup.com/se/PortalActivation/Activate