Jag vill säga upp mitt avtal hos er. Hur gör jag?

Du behöver skicka in en skriftlig uppsägning till kundservice@ragnsells.com. Var noga med att ange följande uppgifter:

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer/kundnummer
  • Vad uppsägningen gäller
  • Från vilket datum ni önskar att uppsägningen ska gälla