Beställ cisternkontroll

Oljetankar ska vanligen inspekteras och godkännas var sjätte år alt. var tolfte år om tanken har godkänt korrosionsskydd (om de ligger inom vattenskyddsområde så är intervallen från tre till tolv år). Cisterner som inte används måste rengöras alternativt kontrolleras enligt lag.

Prisuppgift cisternkontroll

För information om pris för cisternkontroll inklusive rengöring av tank som rymmer upp till 50 m3 och innehåller eldningsolja/diesel eller bensin: Kontakta Kundtjänst, 0771-88 88 88.

I priset ingår byte av trasig manluckspackning och montering av cisternskylt. Mot ersättning kan vi också hjälpa till med lagning av rostskador och byte av utrustning. 

Observera att du i samband med din bokning godkänner att Ragn-Sells gör en kreditupplysning på dig.

Vår målsättning är att återkomma inom 24 timmar efter att din beställning kommer in.

Beställ besiktning oljecistern

Cisternens placering
Cisternens innehåll