Hur vet jag vad som gäller klassning och transport av farliga avfall?

Kontakta Kundtjänst för mer information om vad som gäller för klassning och transport av ert farliga avfall. Det ser olika ut beroende på om det är ADR- eller icke-ADR-klassat material.

I vår material- och sorteringsguide hittar du mer information om material som klassas som farligt avfall