Kan jag hitta information om hur jag sorterar materialen någonstans?

I vår material- och sorteringsguide hittar du sorteringsinstruktioner för de olika materialen.

Kontakta Kundtjänst 0771-88 88 88 vid specifika sorteringsfrågor för din verksamhet.

Är du privatperson så kan din hemkommun besvara frågor om sortering av olika avfallstyper.