Sorteringsfrågor

Här hittar du frågor och svar om sortering. Saknar du en fråga/svar? Mejla kundservice@ragnsells.com.

Hur vet jag vad som gäller klassning och transport av farliga avfall?

Kontakta Kundtjänst för mer information om vad som gäller för klassning och transport av ert farliga avfall. Det ser olika ut beroende på om det är ADR- eller icke-ADR-klassat material.

I vår material- och sorteringsguide hittar du mer information om material som klassas som farligt avfall

Kan jag hitta information om hur jag sorterar materialen någonstans?

I vår material- och sorteringsguide hittar du sorteringsinstruktioner för de olika materialen.

Kontakta Kundtjänst 0771-88 88 88 vid specifika sorteringsfrågor för din verksamhet.

Är du privatperson så kan din hemkommun besvara frågor om sortering av olika avfallstyper.